Permanente bediening Driewegsluis en Goudse bruggen, zaterdag 30 juni en 7 juli.

Zou je ook weleens van Gouda naar de Reeuwijkse Plassen of vice-versa willen varen maar is de beperkte bediening van de bruggen van de Karnemelksloot in Gouda en de Driewegsluis een te hoge “drempel” pak dan op zaterdag 30 juni en/of zaterdag 7 juli a.s. je kans.

Op die twee zaterdagen gaat het Gouds Sluiswachtersgilde in samenwerking met de gemeentelijke Havendienst van ’s morgens 10.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur de Driewegsluis en alle bruggen in de stad permanent bedienen.

Kom vanuit Reeuwijk naar Gouda om te genieten van de Goudse grachten, leg aan bij één van de steigers langs de Gouwe of de Haven, wandel op je gemak door het mooie centrum, pak een terrasje om wat te drinken of te eten. Door de ruime sluis en bruggen bediening tot 20.00 uur heb je zelfs de mogelijkheid om aan het eind van de dag nog wat te eten om dan vervolgens weer terug naar Reeuwijk te varen. Zorg dan wel dat je om uiterlijk 19.30 uur door de Kleiwegbrug bent gevaren om de laatste “schut” van de Driewegsluis van 20.00 uur te halen.

Ga vanuit Gouda naar de Breevaart en de Reeuwijkse Plassen om daar een mooi rondje te varen en ook daar een terrasje te pakken. Voor de Reeuwijkse Plassen is wel een vaarontheffing nodig;

http://www.stichtingveen.nl/vaarontheffing/aanschaf-vaarontheffing/

Voor de terugvaart naar Gouda is het van belang dat je om 19.30 uur weer bij de Driewegsluis bent want dan vindt de laatste “schut” richting Gouda plaats. In Gouda zelf worden de bruggen tot 20.00 uur bediend.

 

Nieuwe deuren Waaiersluis

In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn afgelopen week de bijzondere waaierdeuren van de Waaiersluis in de Hollandse IJssel vervangen. Eerder zijn al andere delen van het schutsluis- en gemaalcomplex opgeknapt en hersteld maar dit keer waren de waaierdeuren aan de beurt. Deze bleken in zo’n slechte staat dat vervanging de enige optie was.

(Foto's Raymond Aarsman)

De oude en de nieuwe deur

Het bijzondere aan de deuren is dat ze naar beide kanten gesloten kunnen worden, ook in stromend water en zelfs tegen de stroom in.

Het vervangen van de enorme deuren, 5,5 x 4,5 meter, duurde vier dagen en trok een enorm bekijks. Op de foto’s van Raymond Aarsman is de enorme afmeting van de deur goed zichtbaar.

Voor verdere informatie klik hier.

Wegverkeer en Cruiseschepen Veerstal


Wegverkeer

Het afgelopen halfjaar was als gevolg van de werkzaamheden in het kader van de dijkverbetering de Nieuwe Veerstal voor het doorgaande verkeer afgesloten. Gedurende die periode kon iedereen zien en ervaren wat de meerwaarde kan zijn van een autoluwe Nieuwe Veerstal  voor de historische binnenstad van Gouda. Iets waar wij voorstander van zijn, zie het onderwerp.“IJsselkade”.  Vanaf het moment dat vlak voor Koningsdag de weg weer werd vrijgegeven nam de drukte meteen weer toe.

Op alle mogelijke manieren blijven wij ons inzetten voor een verkeersluwe Nieuwe Veerstal en een herinrichting van de IJsselkade tot aangenaam verblijfsgebied. Zo zijn we er in geslaagd om dit in de mobiliteitsvisie te laten opnemen. Een visie is nog geen garantie dat de Nieuwe Veerstal inderdaad autoluw wordt. Er spelen ook andere belangen. Maar wij zijn  van mening dat de Zuidwestelijke Randweg niet voor niets is aangelegd. Nu maakt voornamelijk het verkeer van en naar de Krimpenerwaard er gebruik van maar deze weg is ook heel goed geschikt voor het Goudse verkeer van oost naar west en vice versa. We pleiten overigens niet voor volledige afsluiting van de Nieuwe Veerstal. De binnenstad moet voor bewoners en bedrijven toegankelijk blijven.

Cruiseschepen

Voor wie het nog niet is opgevallen, Gouda is in trek bij de cruisemaatschappijen waardoor met name in het voorjaar vaak meerdere cruiseschepen tegelijk aan de Veerstal liggen aangemeerd. Wij zij hier blij mee en pleiten voor extra aanlegmogelijkheden zoals de “Olevaerskade” . Meer cruiseboten passen ook in het streven van de gemeente om meer toeristen naar de stad te trekken.

Maar de toename heeft ook een keerzijde die snel door de gemeente moet worden opgelost. De schepen vol met opvarenden produceren veel afval. en wat je nu ziet is dat de afvalvoorziening voor schepen bij lange na niet toereikend is. Afgelopen week lag er meer afval naast de containers dan erin!

Daarnaast gebruiken die schepen elektriciteit maar door het ontbreken van een goede stroomvoorziening aan de wal produceren de schepen zelf hun stroom. Het gevolg hiervan zijn dreunende dieselgeneratoren, ook ’s nachts, met bijkomend geluid- en stankoverlast voor de omwonenden.

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en hier ligt een grote verantwoordelijkheid van de gemeente.

Zorg voor een betere wijze van afvoeren van afval door Cyclus! 

Zorg met de netbeheerder voor een oplossing voor een goede walstroomvoorziening! Op de Veerstal staat een trafohuis en op de kade staan al stroomkasten, dus zo moeilijk kan het niet zijn. 

Amsterdamse en Venetiaanse toestanden zullen we hier niet meemaken maar wil het gemeentebestuur het draagvlak om meer toeristen in de stad te krijgen behouden dan zal zij ook de verantwoordelijkheid voor de inwoners van de stad ter harte moeten nemen.