HET FRAAIE UITZICHT VANAF DE GOEJANVERWELLEDIJK

De waterkant is de mooiste kant van Nederland. Om die schoonheid te kunnen benutten biedt de Hollandsche IJssel nog ongekende mogelijkheden. Maar net nu we daar in Gouda zo lekker mee bezig zijn – met het onlangs geopende struinpad tussen IJsselkade en IJsselhof en met een tot leven komend GOUDasfaltterrein – is het over 25 meter verkleinen van het venster op de Krimpenerwaard bij de molen voor polder Beneden Haastrecht, een domper van jewelste

Het fraaie uitzicht op rivier, molen en Krimpenerwaard, dat daar dagelijks
al fietsend of wandelend vanaf de Goejanverwelledijk kan worden ervaren, is
werkelijk een ruimtelijke topkwaliteit voor Gouda. Volgens meerdere Goudse
beleidsdocumenten dient dit bestaande uitzicht dan ook behouden of, beter
nog, versterkt te worden. Binnen de mogelijkheden en beperkingen van het
bestemmingsplan kan nieuwe bebouwing ook inderdaad zo gesitueerd worden dat
dit uitzicht behouden blijft.

Desondanks heeft het college besloten om af te wijken van het
bestemmingsplan en om vrijstelling te verlenen voor een bouwplan dat het
uitzicht op de rivier, de openheid van de uiterwaard, de landschappelijke
waarden in de rivierzone en de openheid rondom de molen stevig aantast.
Een 15 meter brede openbare groenstrook, waarover via een dijktrap naar de
rivier gelopen kan worden, zou deze schade moeten compenseren. Nu is iedere
openbare groenstrook uiteraard welkom in Gouda en deze is als verbinding met
de rivier ook een voorwaarde uit de gebiedsvisie Hollandsche IJssel in Zicht
2020. De geplande groenstrook kan echter niet de schade aan het landschap
compenseren, die door het bouwplan wordt aangericht. De verontrusting
hierover is dan ook groot en roept woorden op als ‘verkwanselen’. Stichting
Gouda ~sterk~ aan de IJssel heeft daarom bezwaar gemaakt tegen het bouwplan.
Zie: Bezwaarschrift Gouda sterk ad IJssel GJVD 26-30 20180905

Het is nu aan de bezwaarschriftencommissie en mogelijk ook aan de
bestuursrechter om ons bezwaar te beoordelen. Wij zoeken nog een ruimtelijke
ordeningsjurist, die ons in deze juridische procedures wil adviseren.
De locatie verdient naar onze mening beter(e bebouwing) met behoud van het
venster op de Krimpenerwaard. Om die reden en na 15 jaar zoeken naar een
passende bebouwingsmogelijkheid voor deze locatie heeft Werkgroep Gouda
Krimpenerwaard eerder dit jaar een ontwerpschetsplan aangeboden aan de
projectontwikkelaar en het College van burgemeester & wethouders. Dit
alternatieve ontwerp voldoet wél aan de beleidsuitgangspunten en de
planvoorschriften van de gemeente Gouda. Hopelijk kan het in een volgende
fase ter inspiratie dienen.

Permanente bediening Driewegsluis en Goudse bruggen, zaterdag 30 juni en 7 juli.

Zou je ook weleens van Gouda naar de Reeuwijkse Plassen of vice-versa willen varen maar is de beperkte bediening van de bruggen van de Karnemelksloot in Gouda en de Driewegsluis een te hoge “drempel” pak dan op zaterdag 30 juni en/of zaterdag 7 juli a.s. je kans.

Op die twee zaterdagen gaat het Gouds Sluiswachtersgilde in samenwerking met de gemeentelijke Havendienst van ’s morgens 10.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur de Driewegsluis en alle bruggen in de stad permanent bedienen.

Kom vanuit Reeuwijk naar Gouda om te genieten van de Goudse grachten, leg aan bij één van de steigers langs de Gouwe of de Haven, wandel op je gemak door het mooie centrum, pak een terrasje om wat te drinken of te eten. Door de ruime sluis en bruggen bediening tot 20.00 uur heb je zelfs de mogelijkheid om aan het eind van de dag nog wat te eten om dan vervolgens weer terug naar Reeuwijk te varen. Zorg dan wel dat je om uiterlijk 19.30 uur door de Kleiwegbrug bent gevaren om de laatste “schut” van de Driewegsluis van 20.00 uur te halen.

Ga vanuit Gouda naar de Breevaart en de Reeuwijkse Plassen om daar een mooi rondje te varen en ook daar een terrasje te pakken. Voor de Reeuwijkse Plassen is wel een vaarontheffing nodig;

http://www.stichtingveen.nl/vaarontheffing/aanschaf-vaarontheffing/

Voor de terugvaart naar Gouda is het van belang dat je om 19.30 uur weer bij de Driewegsluis bent want dan vindt de laatste “schut” richting Gouda plaats. In Gouda zelf worden de bruggen tot 20.00 uur bediend.

 

Nieuwe deuren Waaiersluis

In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn afgelopen week de bijzondere waaierdeuren van de Waaiersluis in de Hollandse IJssel vervangen. Eerder zijn al andere delen van het schutsluis- en gemaalcomplex opgeknapt en hersteld maar dit keer waren de waaierdeuren aan de beurt. Deze bleken in zo’n slechte staat dat vervanging de enige optie was.

(Foto's Raymond Aarsman)

De oude en de nieuwe deur

Het bijzondere aan de deuren is dat ze naar beide kanten gesloten kunnen worden, ook in stromend water en zelfs tegen de stroom in.

Het vervangen van de enorme deuren, 5,5 x 4,5 meter, duurde vier dagen en trok een enorm bekijks. Op de foto’s van Raymond Aarsman is de enorme afmeting van de deur goed zichtbaar.

Voor verdere informatie klik hier.