Waterdebat 7 maart 2018; “een visie op Gouda en het Water”

Sinds kort werkt de Wateralliantie – op verzoek van burgemeester Schoenmaker en wethouder Van Gelder – aan het opstellen van een visie op Gouda en het water. In dat kader is het logisch dat diezelfde Wateralliantie daarover een verkiezingsdebat organiseerde.

Dit debat vond op woensdag 7 maart plaats in Museum Gouda onder grote publieke belangstelling. Alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. waren vertegenwoordigd.   Lees verder…. Waterdebat 7 maart 2018

 

Kansenkaart Hollandsche IJSSEL

De samenwerkende gemeenten in regio Midden Holland hebben in 2016 het initiatief genomen om samen met publieke en private stakeholders een kansenkaart voor de Hollandse IJssel op te stellen. De kansenkaart vormt de basis van een eventueel uitvoeringsprogramma Hollandsche IJssel op het gebied van waterrecreatie en cultuurhistorie op en rondom de rivier. Op die kansenkaart staan inmiddels tientallen projecten waaronder de Havensluis en het IJsselfront bij de Veerstal.
Samen bereik je meer….. en om de realisatie van de kansenkaart te verhogen is 26 oktober j.l. besloten dat er een overkoepelende organisatie moet komen. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk maar daar zijn een 7-tal kwartiermakers over aan het nadenken. Later meer hierover.
Voor meer informatie klik op Kansenkaart Hollandsche IJssel