Gouds Virtueel Sluizenmuseum

Weet u dat Gouda een Virtueel Sluizenmuseum heeft!

Enige tijd geleden heeft onze partner “Het Gouds Watergilde” het initiatief genomen om een website op te zetten met als doel bezoekers kennis te laten maken met het unieke ensemble van sluizen en overige waterwerken in Gouda. Samen met het grachtensysteem zij dit de kroonjuwelen die van Gouda zo’n bijzondere Hollandse Waterstad maken.

Wilt u meer weten over dit Gouds Virtuele Sluizenmuseum, klik hier.

Tip; alleen bij slecht weer want in het echt zijn de sluizen nog veel mooier zoals bijvoorbeeld de Driewegsluis!

 

 

Wijk-dijk-verbinding Gouda-Oost

“De Goudse adviesraad voor mensen met een Beperking” (GAB) heeft bij de gemeente Gouda geprotesteerd tegen het plan om de nieuwe verbinding tussen de Goejanverwelledijk nabij de Leo Vromantoren toegankelijkheid alléén via een trap te realiseren. Dit is een ontoegankelijke verbinding voor mensen die minder mobiel zijn maar ook voor mensen met een kinderwagen of een fiets aan de hand. Ook wij vinden dat iedereen laagdrempelig de dijk moet kunnen bereiken om van de Hollandse IJssel te genieten. Om die reden hebben wij het protest van het GAB Gouda middels een brief aan de gemeente ondersteund.

Voor verdere informatie zie de website van het GAB Gouda