Wijk-dijk-verbinding Gouda-Oost

“De Goudse adviesraad voor mensen met een Beperking” (GAB) heeft bij de gemeente Gouda geprotesteerd tegen het plan om de nieuwe verbinding tussen de Goejanverwelledijk nabij de Leo Vromantoren toegankelijkheid alléén via een trap te realiseren. Dit is een ontoegankelijke verbinding voor mensen die minder mobiel zijn maar ook voor mensen met een kinderwagen of een fiets aan de hand. Ook wij vinden dat iedereen laagdrempelig de dijk moet kunnen bereiken om van de Hollandse IJssel te genieten. Om die reden hebben wij het protest van het GAB Gouda middels een brief aan de gemeente ondersteund.

Voor verdere informatie zie de website van het GAB Gouda

Beste UITZICHT vanaf de Goejanverwelledijk in Gouda dreigt te verdwijnen


Een buitengewoon mooie en unieke plek op de Goejanverwelledijk in Gouda, waar je van het uitzicht kunt genieten, is ter hoogte van de Haastrechtse molen en het grote wiel in het Baden Powellplantsoen. Daar, over het parkeerterrein van de voormalige vestiging van transportbedrijf Stubbe, kan je de Haastrechtse molen van top tot teen zien en hoe de molen het water van polder Beneden Haastrecht uitmaalt op de Hollandsche IJssel. De gekanaliseerde rivier de Hollandsche IJssel is hier in zijn volle breedte ook goed zichtbaar van dijk tot dijk. Vanaf de dijk kan je op deze plek diep de Krimpenerwaard in kijken, over het water van het Roosje.  Het Roosje is een wiel; een water dat ooit gevormd is door een dijkdoorbraak. Zo ook het wiel aan de stadskant van de dijk in het Baden Powellplantsoen.  Op deze plek laten aardrijkskundedocenten hun leerlingen zien dat de gekanaliseerde Hollandsche IJssel ooit een woeste brede rivier was, die tussen de dijk waarop je staat, tot aan de dijk waarover de Provincialeweg west N228 loopt, stroomde. De wielen aan beide zijden van de rivier vertellen het verhaal van de vele overstromingen. Wij, en velen met ons, vinden dit een unieke plek, voor een ieder om van te genieten en leren. Wat deze plek door dit uitzicht vanaf de dijk zichtbaar maakt is van hoge cultuurhistorische waarde voor Gouda.

Diepe teleurstelling overviel ons dan ook toen wij het bouwplan van onder ogen kregen van februari 2018. In de verkoopadvertentie spreekt de makelaar over 4 royaal aaneengeschakelde woningen met voor de toekomstige bewoners uitzicht vanuit de woonkamer op de Hollandsche IJssel en Haastrechtse molen. Maar als dit werkelijk gebouwd mag worden zal de Hollandsche IJssel, voor passanten op de dijk, door deze woningen niet meer zichtbaar zijn en van de molen zal alleen het bovenste gedeelte zichtbaar zijn. Want daar waar nu nog een groot breed venster is op de Hollandsche IJssel en Krimpenerwaard zal een langgerekt gebouw verrijzen. Wij vinden dit onvoorstelbaar gezien in alle van toepassing zijnde beleidsnota’s van de gemeente Gouda sprake is om het visuele contact vanaf de dijk met de rivier de Hollandsche IJssel te behouden en waar mogelijk te versterken. Tevens wordt in beleidsnota’s gevraagd om te bouwen in een stijl welke een bijdrage levert aan het landelijke karakter van het gebied. Wij roepen de gemeente Gouda dan ook op; Bezint eer ge begint! om dit unieke uitzicht weg te gooien en letterlijk en figuurlijk over het hoofd te zien. Dit bouwplan is op meerdere punten in strijd met het bestemmingsplan. Het is te groot en de bebouwing staat te dicht op de rivier in de bestemming Waarde – Rivierzone. Genoeg redenen om aan te sturen op een nieuw bouwplan dat recht doet aan het unieke uitzicht vanaf de Goejanverwelledijk en de cultuurhistorische waarden voor Gouda.

Wij roepen de gemeente Gouda dan ook op: Bezint eer ge begint! Behoud dit unieke uitzicht. Met een plan van drie in plaats van vier woningen kan het venster bewaard blijven.