Kansenkaart Hollandsche IJSSEL

De samenwerkende gemeenten in regio Midden Holland hebben in 2016 het initiatief genomen om samen met publieke en private stakeholders een kansenkaart voor de Hollandse IJssel op te stellen. De kansenkaart vormt de basis van een eventueel uitvoeringsprogramma Hollandsche IJssel op het gebied van waterrecreatie en cultuurhistorie op en rondom de rivier. Op die kansenkaart staan inmiddels tientallen projecten waaronder de Havensluis en het IJsselfront bij de Veerstal.
Samen bereik je meer….. en om de realisatie van de kansenkaart te verhogen is 26 oktober j.l. besloten dat er een overkoepelende organisatie moet komen. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk maar daar zijn een 7-tal kwartiermakers over aan het nadenken. Later meer hierover.
Voor meer informatie klik op Kansenkaart Hollandsche IJssel 

Jaagpad langs gekanaliseerde Hollandsche IJssel 500 meter verder Gouda in

In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40 – 42 is een openbaar toegankelijke pad tussen de Hollandsche IJssel en Goejanverwelledijk opgenomen, wat de oever met jaagpad over zo’n 150 meter toegankelijk maakt. Dat stuk jaagpad is welliswaar doodlopend, maar in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) liggen er kansen om dit te verbinden met het jaagpad achter Sportpark De Uiterwaard. Het HDSR baggert de komende jaren de Hollandsche IJssel uit van de Goudse Waaiersluis tot aan Montfoort. Daarbij vervangt HDSR tevens een deel van de oevers. Het accent van de werkzaamheden bij Gouda ligt daarbij op recreatie.

Lees verder