Politiek

28 april 2018
Nadat de informateurs op 11 april hun advies hadden uitgebracht aan de Goudse raad en een aantal partijen aan de slag gingen met de onderhandelingen over een bestuursakkoord  hebben wij een brief naar alle fracties verzonden. Hiermee hopen en verwachten we te bereiken dat het historische watersysteem in de stad de nodige aandacht krijgt in het bestuursakkoord en inde raadsperiode 2018-2022.

23 februari 2017
Gouda ~sterk~ aan de IJssel zet zich onder andere in voor herstel van de verbinding van de Haven met de rivier de Hollandsche IJssel en voor herinrichting van de Veerstal en omgeving. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 schreef de stichting 14 september 2017 deze brief naar alle raadsleden, hierin vragen wij aandacht voor het historische watersysteem in Gouda.

Inmiddels zijn bijna alle verkiezingsprogramma’s van de 12 politieke partijen die aan de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen verschenen. Wij hebben deze programma’s doorgelezen en de citaten die wij voor het behalen van onze doelstellingen van belang vinden in één document verzameld.

Citaten uit verkiezingsprogramma 2018-2022

Uiteraard bevatten de programma’s veel meer onderwerpen. Als u daarin bent geïnteresseerd dan gaat u door op de logo’s van de partijen te klikken naar het verkiezingsprogramma van die betreffende partij.

Wij wensen u veel leesplezier en vergeet vooral niet om van uw stemrecht gebruik te maken.