Struinpad

Het struinpad is een nieuw voetpad langs de Hollandsche IJssel tussen IJsselkade en IJsselhof, daar waar ooit een jaagpad was. Het pad sluit aan op het voetpad dat achter de IJsselhof langsloopt en verbindt zo de binnenstad met het landelijke buitengebied. Het pad ligt laag in de dijk net boven het hoogwaterpeil en voert onder de Haastrechtse brug door. Het pad wordt in 2017-2018 aangelegd tegelijk met de dijkverbetering van Hoogheemraadschap Rijnland.

Wilt u meer weten over het struinpad en de dijkverbetering door Rijnland, klik dan HIER