Bestuur

Gerard Overkamp, voorzitter

Zet zich al sinds enkele decennia in voor de Goudse binnenstad en de mensen die er wonen (Onder andere ook lid van het Platform Binnenstad en haar Randen, bestuurslid van de Speelwinkel en secretaris van het sluiswachtersgilde). In het dagelijks leven Kwaliteitsmanager bij een producent van houten kozijnen,ramen en deuren.

Anita Engbers, secretaris

Oud-gemeenteraadslid, is het enige bestuurslid dat niet zelf woont in de binnenstad. Afkomstig van de Brabantse zandgronden heeft ze haar hart verpand aan Gouda. In het dagelijks leven zelfstandig adviseur voor huurdersorganisaties.

 

Sebastiaan van der Laan, penningmeester

Regelt de financiën tot in de puntjes. Wacht altijd rustig het moment af waarop hij zijn verhelderend licht over een zaak kan laten schijnen. In het dagelijks leven werkzaam in de financiële sector.

 

 

 

Peter de Klerk, bestuurslid

Ruimtelijk econoom/volkshuisvester. Was tot 2013 directeur-bestuurder van de woningcoöperatie Mozaïek Wonen. In die hoedanigheid heeft hij zich altijd sterk gemaakt voor de stedelijke vernieuwing en de citymarketing van Gouda.