comité van aanbeveling

Drs. J.H.H. Mans, oud-burgemeester van Gouda

Drs. F.M. Fox, directeur Belasting & Douane Museum in Rotterdam

Dr. Ir. R.E. Waterman, internationaal deskundige kust- en deltabeleid.