Comité van Aanbeveling

Dhr. Drs. J.H.H. Mans, oud-burgemeester van Gouda

Dhr. Drs. F.M. Fox, directeur Belasting & Douane Museum in Rotterdam

Dhr. Dr. Ir. R.E. Waterman, internationaal deskundige kust- en deltabeleid.

Dhr. M. de Beyer, directeur Museum Gouda

Dhr. G. Bouwmeester, directeur Goudse Verzekeringen

Dhr. C. van der Wel, directeur Rabobank Gouwestreek

Dhr. M. Rietveld, Board Member White House Development

Mevr. M Schaap, eigenaresse “de Illusie”

Mevr. I Klein-Haneveld, eigenaresse “de Bijbelshop”, secretaris SOG