De dijk bij de binnenstad

Vaak slokt dijkverbetering ruimte op maar bij de Goudse binnenstad kan juist extra ruimte vrij komen.

Op de tweede meerpaal rechts vanaf de stroomkast bij de opening van de muur langs het fietspad staan verschillende hoogtes aangegeven:
2,65 m’ + NAP = de hoogte van de huidige kade en van toekomstig pad of steiger aan de rivierzijde van de kering
3,50 m’ + NAP = wenselijke nieuwe hoogte van de kade
3,90 m’ + NAP = hoogte van het vaste deel van de nieuwe waterkering
4,90 m’ + NAP = hoogte van de nieuwe waterkering inclusief demontabele opzet

Het uiterlijk van de IJsselkade ter hoogte van de binnenstad zal flink veranderen door het project “Verbetering IJsseldijk Gouda” (VIJG) van het Hoogheemraadschap Rijnland, waarvan de uitvoering gepland staat tussen 2016 en 2020. De gemetselde muur langs het fietspad is de huidige waterkering. Deze muur is niet hoog en niet stevig genoeg om de binnenstad van Gouda de komende vijftig jaar tegen extreem hoge waterstanden te beschermen. Berekeningen hebben uitgewezen dat de nieuwe waterkering voor de binnenstad 60 cm hoger moet (naar 4,90 m’ + NAP). Omdat de zichtrelatie van het beschermde Goudse stadsgezicht met de rivier daardoor verder zou verslechteren, heeft het hoogheemraadschap besloten om de bovenste meter van de nieuwe waterkering demontabel uit te voeren. Het vaste deel van de nieuwe waterkering op de IJsselkade wordt dus 3,90 m’ + NAP. Dat vaste deel is dan weer 40 centimeter lager dan de huidige waterkering, de muur langs het fietspad.

Zoals het er nu naar uit ziet zal die nieuwe waterkering niet meer terugkomen op dezelfde plek maar opschuiven tot direct aan het water. Dit biedt voordelen voor de uitvoering en geeft meer vrijheid om de nieuwe kade en het gebied wat daar aan grenst opnieuw in te richten. De huidige waterkerende muur kan dan immers worden verwijderd.

Buiten de toekomstige waterkering komt aan de rivierzijde een pad van een meter breed waarop de bolders komen te staan om schepen aan af te meren. Mogelijk dat dit pad wordt gerealiseerd als een houten steiger met trapjes tegen de keermuur aan.

Het contact met de rivier zou verder kunnen worden vergroot door de kade achter de waterkering iets te verhogen naar 3,50 m’ + NAP. Meer is waarschijnlijk niet mogelijk i.v.m het te overbruggen hoogteverschil met de rijweg van Westhaven en Veerstal. Aan de kant van de kade krijgt de vaste waterkering dan een hoogte vam 40 centimeter: prettig om op te zitten of overheen te stappen bij het bij het aan en van boord gaan.

Als de huidige kering wordt afgebroken ontstaat daardoor ook ruimte om de rijbaan wat te verschuiven naar de rivier zodat het Tolhuis uit de verdrukking gehaald wordt. Nu er na de opening van de Zuidwestelijke Randweg veel minder autoverkeer langs het Tolhuis rijdt, zou het wel eens een nieuwe, typisch Goudse fotolokatie kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *