Gouda verliest zicht op Hollandsche IJssel

Door het uitzicht op de Idyllische Hollandsche IJssel is de eeuwenoude Goejanverwelledijk, ten Oosten van de Waaiersluis bij Goverwelle, een zeer geliefde route bij fietsers en wandelaars. Met de voorgenomen bouw van 5 woningen in het topmilieu landelijk wonen dreigt het uitzicht vanaf de dijk op de rivier, over het voormalige opslagterrein van aannemersbedrijf Ouwe Gouwe, echter definitief verloren te gaan.

Dit is in tegenspraak met het Goudse beleid verwoord in de Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in Zicht, Gouda 2020. In deze onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen staat dat in het buitendijkse gebied ten oosten van de Waaiersluis, bebouwing is uitgesloten en dat de kwaliteit van de zichtbare rivier juist versterkt dient te worden. De gebiedsvisie maakt, op locaties waar bedrijfsfuncties verdwijnen, wel kleinschalige ontwikkelingen mogelijk, mits zij een bijdrage leveren aan de landelijke uitstraling van dit deel van de Hollandsche IJssel. Vanuit deze ambitie dient de gemeente voor betreffende locatie in principe niet meer bouwvolume te (ver)gunnen dan de tot voor kort aanwezige bebouwing welke 440 vierkante meter besloeg en 1320 kubieke meter in omvang was. Het in het ontwerpbestemmingsplan beschreven bouwvolume van 600 vierkante en 4.500 kubieke meter gaat dit ruim te boven. Dit heeft tot gevolg dat het zicht van de dijk op de Hollandsche IJssel over de gehele lengte van het perceel dreigt te verdwijnen.

Door gebrekkige borging en ondoenlijke handhaving, zal het vrije zicht vanaf de dijk op de rivier tussen de woningen door verdwijnen. De praktijk laat zien dat bij bestaande woningen langs de Goejanverwelle- en Zuiderijsseldijk, de open ruimtes tussen de woningen geheel worden afgesloten met beplanting. Deze behoefte aan privacy en veiligheid kan met dit ontwerpplan niet ontkend worden. Met de in het plan toegestane maximaal twee meter hoge hagen tussen de woningen, of daar geparkeerde auto’s, zal de rivier inclusief beide oevers, vanaf de dijk geheel aan het oog onttrokken worden.

De werkgroep GoudaKrimpenerwaard pleit er voor om een groene openbaar toegankelijke corridor van minimaal 25 meter breed  in het plan op te nemen, waar over blijvend zicht op de rivier mogelijk is en blijft. Dit kan o.i. op diverse wijzen bereikt worden: door verkleining van de afstand tussen de woningen, aanpassing qua formaat woningen, of de in aantal te bouwen woningen. De toekomstige bewoners van deze locatie kunnen dan de volledige vrijheid krijgen om hun tuinen naar eigen wens in te richten en te gebruiken. Het plan is een ‘ontwerp-plan’ dat vraagt om zienswijzen. Er zijn dus nog mogelijkheden en wij hopen van harte dat de Goudse gemeenteraadsleden hun controlerende taak “of het college het beleid, verwoord in de Gebiedsvisie, goed uitvoert” voor dit plan ook waar gaan maken.

Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 ligt sinds 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 voor een ieder ter inzage met de volgdende link.
Gedurende de termijn van inzage kan iedereen zienswijzen indienen over het bestemmingsplan. Die kunt u sturen naar de gemeenteraad van Gouda, t.a.v.afdeling Ruimtelijke beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.

 

6 gedachten over “Gouda verliest zicht op Hollandsche IJssel

  1. Wie iets positiefs wil zeggen over het ongebreidelde toepassen van marktdenken op ruimtelijke ordening en woningbouw houdt zich stil. In de (winter)vacantie wordt weer eens de wettelijk verplichte aankondiging gedaan van een buitenproportioneel bouwprojekt . Legaal lijkt alles in orde. Verontruste burgers kunnen hun zienswijzen bekend maken, maar de tegenargumenten van de projektontwikkelaars liggen al klaar. Zo spelen we het schijnbaar demokratische spel in Nederland.
    Het landsbelang is het ondernemersbelang, basta. Vroeger was niet alles beter, maar er was iets meer evenwicht tussen de belangen van ondernemers en gewone burgers.

  2. Als inwoner van Gouda Oost, een wijk die steeds mooier en groener wordt, fiets en loop ik graag over de dijk. Ik geniet van de rivier, de gezelligheid van de bootjes in de zomer, de molen en de polder. Toen ik in de plaatselijke pers las over de plannen voor de “Ouwe Gouwe” locatie schrok ik. Er blijft dus bijna geen zicht op de rivier over, vanaf de Waaiersluis tot de Goverwelle brug!
    Er staan al drie van de afschuwelijk hoge huizen, de Stubbe locatie wordt bebouwd,er is dan een bedrijf gevestigd wat nog wel met water te maken heeft, maar het laatste stukje water tot aan het bedrijf “Marna” wordt dus ook onzichtbaar.
    Ik begrijp hier niets van.

  3. Als je de verkoopadvertentie in de Goudse Post voor de Stubbelocatie Goejanverwelledijk 26-30 ziet, dan is dat inderdaad schrikken. Vanaf de rivier zie je de dijk niet meer en dat euvel werkt vice versa. Want waar nu nog vanaf de dijk de rivier te zien is, over het parkeerterrein, zal de rivier dadelijk over het hele perceel niet meer te zien zijn. Dit idem voor de molen vanaf de grond tot aan de omloop. Het zicht op de molen boven de omloop zal in vieren geknipt worden door de drie pianovleugels op het dak van de begane grond. Verder zal hiermee ook de cultuur-historisch waardevolle relatie van het binnendijkse Wiel met de rivier gehalveerd worden. Het is voor de burger niet uit te leggen dat dit voldoet aan het bestemmingsplan en goedgekeurd is door de welstandscommissie. Maar dat maakt het ook moeilijk om dit nog tegen te houden. Alhoewel een bezwaar tegen de bouwvergunning mogelijk nog als leerschool kan dienen voor hoe het niet zou moeten op de Ouwe Gouwe locatie Goejanverwelledijk 40-42.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *