GOUDasfalt

Op de zuidelijke IJsseloever recht tegenover het historische stadsfront functioneerde jarenlang de Koudasfaltfabriek. Dit bedrijf maakte asfalt dat speciaal geschikt is voor de wegen op de slappe bodem van Gouda en het veenweidegebied eromheen. Toen mede als gevolg van de economische crisis en de verminderde vraag naar asfalt de produktie werd stilgelegd is vanuit Gouda ~sterk~ aan de IJssel contact gezocht met de eigenaar VolkerWessels. Wij hebben uiteengezet wat onze visie op de toekomst van de zuidelijke kant van de stad is en welke rol dit terrein daarbij kan vervullen. Dit contact heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente Gouda in 2016 het terrein over kon nemen. De gemeente Gouda heeft vervolgens het burgerinitiatief Goudasfalt de mogelijkheid gegeven om op dit terrein te komen tot een multifunctionele invulling voor onder andere evenementen,  kleinschalig werken, recreatie, wonen en initiatieven op het gebied van ecologie en duurzaamheid.

De activiteiten van Goudasfalt hebben een positieve uitstraling naar de stad en naar de Krimpenerwaard toe. We dragen dit burgerinitiatief daarom een warm hart toe.

Wilt u meer weten over Goudasfalt, klik dan op het logo: