Intieme Vaarroute


In de Goudse binnenstad vormde de doorvaart langs de Haven en de Gouwe de belangrijkste vaarroute. Links en rechts daarvan bevonden zich kleinere waterwegen. De Intieme Vaarroute is de naam van het plan om deze kleine waterwegen te ontsluiten voor kleine vaartuigen. Dat kan bereikt worden door bruggen op te hogen, overkluizingen af te breken en hier en daar een nieuwe verbinding aan te brengen.

Onderdoorgang ING Kantoor Dubbele Buurt

Lage bruggen met geparkeerde auto’s

Zeugstraatgracht
Eén van de grachten die onderdeel uitmaken van de intieme vaarroute is de Zeugstraatgracht. De Zeugstraatgracht zelf loopt nu weinig in het oog door de vele lage bruggen eroverheen naar de achterzijde van de panden, die aan de voorkant op de Markt uitkijken. Door ophogen van de bruggen wordt de gracht doorvaarbaar en ontstaat in dit gebied een heel andere sfeer met een eigen kleinschalige dynamiek.

Het beleid van de gemeente is erop gericht om bij renovatie of vervanging van de bruggen deze te verhogen. Dat heeft er al toe geleid dat de gemeentelijke Borstelbrug bij de Lange Tiendeweg en de gemeentelijke Stoofsteegbrug vervangen zijn door hogere exemplaren. Om de vele particuliere bruggen te verhogen en de doorvaarbaarheid sneller dichterbij te brengen, zal de gemeente stimuleringsmaatregelen moeten nemen.

Nieuwe verhoogd brug

 

 

Verhoogde nieuwe Borstelbrug

 

 

 

 

 

 

De Zeugstraatgracht is direct verbonden met de Turfmarktgracht. Dat is niet goed zichtbaar omdat over het deel van de gracht achter de Waag een betonnen plaat ligt het wegnemen van een deel van de betonnen overkluizing bij het pleintje achter de Waag zal ook daar een heel andere sfeer doen ontstaan.

De verbinding tussen de Nieuwe Markt en de Markt kan middels een brug worden gehandhaafd maar door het zichtbaar maken van het reeds aanwezige water ontstaan vele mogelijkheden zoals het realiseren van een terras aan het water. Wie wil dat nu niet! Als in de toekomst het terras ook per boot kan worden bereikt dan is het plaatje compleet.

Terras op een verder leeg plein, straks aan het water?