Struinpad

2 november  2018

28 juni was het zover. Toen is tegelijkertijd met een feest ter afsluiting van de eerste fase van de Dijkverbetering het nieuwe struinpad in gebruik genomen. Doordat aan weerszijden van het pad wilde bloemen zijn ingezaaid is het niet alleen voor de wandelaars een prachtige toevoeging aan de IJsseloever. Ook de vele insecten en vlinders hebben het struinpad en de bermen snel gevonden. Inmiddels zijn de wilde bloemen al weer verdwenen maar het komend voorjaar zullen deze weer snel tot bloei gaan komen.

13 maart 2018
Nu de werkzaamheden van de eerste fase van de dijkverbetering al geruime tijd aan de gang zijn zien we langzamerhand de contouren van het struinpad langzaam maar zeker steeds meer zichtbaar worden. Zo is de bij de uitloop van het gemaal Hanepraai ter hoogte van de Fluwelensingel de omloopbrug al geplaatst.
De nieuw aangebrachte versteviging in de dijk is goed zichtbaar en wordt momenteel bekleed met basaltblokken.Wilt u meer weten over het struinpad en de dijkverbetering door Rijnland, klik dan HIER

De ideeën voor een struinpad zijn al heel oud. Al in 1997 wel het idee door de werkgroep Gouda<->Krimpenerwaard geopperd. Het struinpad werd toen nog “Zomerpad” genoemd. Uiteindelijk is door dit oude idee met de huidige werkzaamheden te combineren het dan toch gelukt!


 

7 november 2017
Het struinpad is een nieuw voetpad langs de Hollandsche IJssel tussen IJsselkade en IJsselhof, daar waar ooit een jaagpad was. Het pad sluit aan op het voetpad dat achter de IJsselhof langsloopt en verbindt zo de binnenstad met het landelijke buitengebied. Het pad ligt laag in de dijk net boven het hoogwaterpeil en voert onder de Haastrechtse brug door. Het pad wordt in 2017-2018 aangelegd tegelijk met de dijkverbetering van Hoogheemraadschap Rijnland.