Schat aan informatie over Gouds water

In de loop van de jaren is er heel wat geschreven over het herstel van het historische sluizen- en grachtenstelsel. Nu de gemeenteraad geen papieren stukken meer ontvangt en het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website van de gemeente Gouda zich steeds meer ontwikkelt tot een openbare bibliotheek van en voor de raad, heeft de griffie van de gmeenteraad een digitale boekenplank ingericht voor documenten, die op wat voor manier dan ook met het water te maken hebben.

Wethouder Bergman heeft zich graag bereid gevonden om daaraan mee te werken door rapporten en ander materiaal aan te leveren. Ook het college beseft immers dat het belangrijk is om kennis met elkaar te delen.

De documenten zijn te vinden via Gouda waterstad, Gouda havenstad. Het staat ieder vrij om er maximaal gebruik van te maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *