Stand van zaken Structuurschets

Vrij aan het begin van de raadsperiode 2010-2014 hebben de raadsambassadeurs voor Gouda ~sterk~ aan de IJssel aan de leden van Platform Binnenstad en haar Randen, Het Gouds Watergilde en Stichting Gouda Waterstad gevraagd om een Structuurschets op te stellen. Nadat deze was gereedgekomen, hebben de raadsambassadeurs de Structuurschets ingebed in een initiatiefraadsvoorstel en deze mei 2013 aangeboden aan de gemeenteraad met het voorstel om de Structuurschets als uitgangspunt te nemen van verdere ontwikkelingen.

Op de eerste raadswoensdag waarop het voorstel geagendeerd stonden, kwamen enkele direct omwonenden duidelijk maken dat zij fel gekant zijn tegen onderdelen van de plannen. Zij toonden zich bovendien verbolgen omdat zij niet waren uitgenodigd om mee te praten.

De raadsambassadeurs hebben hierop besloten om het raadsvoorstel aan te houden en de makers van de Structuurschets gevraagd om een reactie te geven op de ontstane situatie. De waterlieden hebben aangegeven dat er geen noodzaak is dat de structuurschets door de raad als beleid wordt vastgesteld om toch de lobby te kunnen voortzetten en houden op hun beurt de structuurschets ook aan.

De raadsambassadeurs willen als gemeenteraadsleden altijd in de positie blijven, dat zij zorgvuldig de belangen van diverse bewoners, bewonersgroepen en overige belanghebbenden tegen elkaar kunnen afwegen. Dat geldt ook nu blijkt dat niet alle burgers blij zijn met (delen van) de herinrichtingsplannen voor Tolhuis, Veerstal en omgeving. Tegelijkertijd blijven de raadsambassadeurs graag samenwerken met allen die lobbyen voor aanleg van de Havensluis. Het Samenwerkingsverband Gouda ~Sterk~ aan de IJssel gaat door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *