Structuurschets Veerstalgebied

Op verzoek van de raadsambassadeurs voor Gouda ~sterk~ aan de IJssel hebben het Gouds Watergilde, de Stichting Gouda Waterstad en het Platform Binnenstad en haar randen een herinrichtingsplan voor het Veerstalgebied vervaardigd. Op de Waterconferentie van 11 oktober 2012 ontving raadsambassadeur Anita Engbers het eerste exemplaar uit handen van Paul Rietjens.

Nu de Zuidwestelijke randweg in gebruik is genomen en het Hoogheemraadschap Rijnland de voorbereidingen treft voor verbeteringen van de IJsseldijk ter hoogte van Gouda kunnen beide ontwikkelingen benut worden om in samenhang daarmee te komen tot aanleg van de Havensluis, herinrichting van het Veerstalgebied en verdere ontplooïng en benutting van de Veerstal en omgeving als knooppunt en uitvalsbasis voor toeristische en recreatieve activiteiten.

Dit plan zal evenwicht brengen tussen de sociaal-economische ontwikkeling van het noordelijk deel van het centrum inclusief stationsomgeving en het zuidelijk deel van het centrum inclusief randen. Beide delen moeten worden beschouwd als van elkaar verschillende en elkaar versterkende polen.

In het noordelijk deel ligt het accent op het kernwinkelgebied, het OV knooppunt en op de zorgvoorzieningen.

In het zuidelijk deel ligt het accent op cultuurhistorie, water, recreatie en toerisme (Cultureel- en Havenkwartier). De herinrichting en betere benutting van het Veerstalgebied zal leiden tot versterking van deze thema’s en het gebied aantrekkelijk maken voor de vestiging van horeca, galeries, kleinschalige dienstverlening en speciaalzaken.

Het plan past ook binnen een groter geheel van ontwikkelingen in het Groene Hart. Hierin worden oude vaarroutes hersteld en nieuwe tot stand gebracht ter bevordering van het toerisme en de recreatie. Deze ontwikkelingen vormen een speerpunt in het beleid van de provincie Zuid-Holland.

Het plan zal door zijn ruime uitstraling een impuls geven aan het gehele stadscentrum en levert een essentiële bijdrage ter bevordering van het toerisme en de stadsmarketing.

Het plan is overhandigd aan de raadsambassadeurs met het verzoek het te laten overnemen door de raad; het beleid en de besluitvorming te richten op de uitvoering van het plan; de betrokkenheid van omwonenden, andere belanghebbenden en overige geïnteresseerde burgers te bevorderen; stappen te ondernemen om provinciale, landelijke en Europese subsidies in de wacht te slepen; en tot slot te bevorderen dat het in de volgende raadsperiode op de beleidsagenda staat.

Download hier aanbiedingsbrief en  Structuurschets Veerstalgebied

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *