Wateralliantie

Watervisie

Gouda ~sterk~ aan de IJssel is niet de enige organisatie van Goudse bewoners die liefhebber is van het unieke historische sluizen- en grachtenstelsel in Gouda en die bewoners en bezoekers wil laten meegenieten van alles wat er te doen valt in het water, op het water of aan de waterkant. Zo zijn er bijvoorbeeld ook de mensen van het Singelpark Gouda, die een doorlopend singelpark hebben gerealiseerd op de plek waar tot de negentiende eeuw middeleeuwse stadsmuren de binnenstad omsloten. Samen met hen, het Goudse Watergilde en onze andere partners van de Wateralliantie hebben we in 2018 en 2019 hard gewerkt aan een verhaal dat onze plannen en ambities aaneensmeedt tot één geheel.

Natuurlijk hebben we er oog voor dat water in Gouda ook een uitdaging vormt. Wij denken dat het mogelijk is om onze ambities te realiseren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de bewoners van de binnenstad de voeten drooghouden.

Op 18 juli 2019 hebben we ons gezamenlijke plan gepresenteerd en aangeboden aan de wethouders Vugt, Niezen en Bunnik. Ze prezen onze inzet en het eindresultaat. Nu komt het aan op de uitwerking van de plannen in de praktijk. U begrijpt: ons werk is nog niet af.

Meer weten? Lees hier de visie