Bestuur

Gerard Overkamp, voorzitter

Zet zich al enkele decennia in voor  de Goudse binnenstad en de mensen die er wonen (Onder andere ook lid van het Platform Binnenstad en haar Randen, bestuurslid van de Speelwinkel en secretaris van het sluiswachtersgilde.) In het dagelijks leven Kwaliteitsmanager bij een producent van houten kozijnen, ramen en deuren.  

 

Anita Engbers, secretaris

Oud-gemeenteraadslid, woont in Kort-Haarlem vlakbij de Ijsseldijk. Afkomstig
van de Brabantse zandgronden heeft ze haar hart verpand aan Gouda en
omgeving. In het dagelijks leven adviseur voor huurdersorganisaties

 

Jan Schraven, penningmeester

Woont aan de Westhaven tegenover het Tolhuis en adviseert als zelfstandige gemeenten en schoolbesturen in de huisvesting van scholen. Hij heeft altijd in een stad aan het water gewoond, eerst in Nijmegen, stad aan de Waal en later op Scheveningen aan de zee  en hij verbaast zich erover dat Gouda niet veel meer gebruikt maakt van haar ligging aan de IJssel. Hij wil graag een bijdrage leveren om samen met de gemeente de vele kansen te benutten.

Hans du Pré, bestuurslid

De stadsrand aan twee zijden van de Hollandsche IJssel is zijn passie en om de binnenstad  van Gouda weer te verbinden met de rivier legde hij in 1987 met Gouda Havenstad, één van de zaadjes. Na een werkzaam leven als restauratie- onderhoudstimmerman in de Goudse binnenstad draait zijn dagelijks leven nu om zijn dochter Kiki, die veel zorg nodig heeft.