Comité van Aanbeveling

Dhr. Drs. F.M. Fox, directeur Belasting & Douane Museum in Rotterdam

Dhr. Dr. Ir. R.E. Waterman, internationaal deskundige kust- en deltabeleid.

Dhr. M. de Beyer, directeur Teylers Museum Haarlem

Dhr. G. Bouwmeester, directeur Goudse Verzekeringen

Dhr. M. Rietveld, Board Member White House Development

Mevr. M. Schaap, bestuurslid SOG

Mevr. I. Klein-Haneveld, eigenaresse “de Bijbelshop”, secretaris SOG

Dhr. T. Stoelinga, eigenaar Best Westerns Hotels te Gouda, Woerden en Den Haag

Dhr. J. van Rijn, Coördinator Stichting Goudse St. Jan

Dhr. W van den Broek, Directeur bestuurder Cultuurhuis Garenspinnerij

Dhr. Mr. D. Westerhuis, Westerhuis Notarissen

Mevr. Drs. M.E.H. Koop, Hoogheemraad van Hoogheemraadschap van Delfland

Dhr. G. Jongbloed, voorzitter Schaatsclub Gouda

Dhr. W.M. Cornelis, oud Burgemeester van Gouda