Waterlieden

Waterlieden zijn van oorsprong de burgers die het initiatief tot de oprichting van Gouda ~sterk~ aan de IJssel hebben genomen. Zij vormen de belangrijkste adviseurs van de stichting. Zij kunnen de stichting gevraagd en ongevraagd adviseren. Eenieder die de doelstellingen van de stichting onderschrijft en zich daarvoor inzet, kan tot de groep van Waterlieden worden toegelaten.

De huidige Waterlieden zijn:
Han Breedveld †
Peterpaul Kloosterman
Sjaak de Keijzer
Hans Verwey
Hans Suijs
Hans du Pré
Ineke Woudenberg
Peter Schönfeld
Johan Dijkxhoorn
Gerard Schotanus