Gracht Nonnenwater-Verlorenkost

2 November 2018

Al lange tijd klagen de bewoners aan de zuidzijde van het Nonnenwater erover dat tijdens zware regenbuien hun woningen onder water lopen. Dit komt omdat de zuidzijde van het Nonnenwater het laagste gelegen punt van de straat is. Daarnaast vinden de bewoners de inrichting van de straat wel erg stenig.

Een aantal enthousiaste Nonnenwaterbewoners heeft om die redenen het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk is de middenberm (deels) te vergroenen waardoor tegelijkertijd een vorm van waterberging kan worden gecreëerd. Inmiddels heeft de gemeente dit idee omarmd en een budget ter beschikking gesteld. De ideeën worden op dit moment uitgewerkt.

29 April 2017

Het Nonnenwater en de Verlorenkost zijn gedempte grachten die ooit de Gouwe met de Turfsingel verbonden. Gouda ~sterk~ aan de IJssel schaart zich achter de plannen en ambitie om deze grachten weer open te leggen en toe te voegen aan het bestaande stelsel van Goudse waterwegen.

Gracht aan het Nonnenwater

Het idee van het ontdempen van deze grachten maakt onderdeel uit van het stedebouwkundig plan “het Mierennest” dat de basis vormt voor de bebouwing bij de Potterspoort (parkeergarage Bolwerk, Best Western Hotel, herbestemming bestaande gebouwen en woningen). Uit oogpunt van kostenbesparing (geen bruggen nodig) werd in “het Mierennest” aanvankelijk voorgesteld om de gracht in het  Nonnenwater te openen maar niet te verbinden met de Gouwe. Dit idee werd door het Hoogheemraadschap afgewezen omdat dan sprake is van stilstand water dat kan vervuilen. Het alternatief, een duiker, werd ook afgewezen omdat hierdoor het water nog steeds niet stroomt.

Door de eis om stromend water te realiseren bleef als enige mogelijkheid over om ook de Verlorenkost te ontdempen zodat een verbinding zou ontstaan tussen de Gouw en de Turfsingel.  Deze verbinding vergt nieuwe vaste bruggen. Gelet op de financiering daarvan was het niet mogelijk om het openen van de grachten tegelijk met de bouwplannen te realiseren.

Gracht aan de Verlorenkost

Het ontdempen van beide grachten is dus al wel uitgewerkt en technisch haalbaar, het wachten is op de nodige financiële middelen. Naast het verbeteren van de leefomgeving kunnen de grachten een bijdrage leveren aan de intieme vaarroute. (Zie HIER voor meer informatie over de Intieme vaarroute.

De Intieme Vaarroute gaat nu nog onder de Pottersbrug door. Deze brug is te laag voor de meeste bootjes, die vanaf de Turfsingel richting de Intieme vaarroute varen en moet daarom telkens worden geopend. Voor de grachten Nonnenwater en Verlorenkost zijn vaste boogbruggen gepland die voor deze bootjes geen probleem vormen. Er zou op deze wijze dus een mooi alternatief ontstaan voor de route langs de Pottersbrug waardoor deze voor de kleine vloot voor de Intieme Vaarroute niet meer geopend hoeft te worden. Dit maakt het varen van een extra rondje via de Mallegatsluis, Hollandsche IJssel en de toekomstige Havensluis mogelijk.