IJsselkade

We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen maar in vroegere tijden werd er meer gereisd over water dan over de weg. De Haven was toen voor reizigers van ver het “station” over water en de belangrijkste stadsentree. Het was op de kade en op het water een drukte van belang en dit bracht een enorme economische ontwikkeling op gang waardoor veel bedrijven en winkels zich in het gebied vestigden.

Gouda ~sterk~ aan de IJssel wil in dit gebied de levendigheid terugbrengen door de vaarverbinding met de Haven te herstellen en tegelijk met de dijkverbetering het hele kadegebied anders in te richten. Ons ideaal: langs de rivier komt een boulevard waar het prettig toeven is want aan en op het water is altijd wel wat te doen of te bekijken. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang. De auto is te gast en….  aandacht voor groen.

Gouda ~sterk~ aan de IJssel zet zich ervoor in dat de dijkverbetering, die het Hoogheemraadschap van Rijnland bij Gouda uitvoert wordt gecombineerd met een herinrichting van de IJsselkade en omgeving.

De eerste fase van de dijkverbetering is inmiddels voltooid en nu is het wachten op de tweede voor onz belangrijke fase namelijk het deel van de IJsseldijk tussen het gemaall Hanepraaij en de Mallegatsluis.