Havensluis

De aanleg van een nieuwe Havensluis is één van de hoofdambities van Gouda ~sterk~ aan de IJssel. Bij de Watersnoodramp van 1953 klotste in Gouda het water over de sluisdeuren de Haven in. Het stadsbestuur greep dit aan om voor de al geplande weg voor het Tolhuis langs de opening dicht te zetten en te veranderen in een duiker. De historische doorvaartroute door Gouda was vanaf dat moment niet meer mogelijk en raakte in verval. Het werd stil langs de Haven en de Gouwe. De afgelopen decennia zijn als onderdeel van het herstel van de vaarroute de bruggen weer beweegbaar gemaakt of hersteld en zijn de sluizen gerestaureerd waarmee de route vanuit het noorden weer bevaarbaar werd. De verbinding met de rivier zal de kroon zetten op de herstelwerkzaamheden en zal de historische vaarroute door de binnenstad tegelijkertijd weer in ere zijn hersteld.

Het motto is: “Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda haar ziel terug”

Het idee om de Havensluis te heropenen is niet nieuw en dateert al van 1987, Geinterreseerden kunnen hieronder het rapport van destijds downloaden;

Gouda… Havenstad_ Studie naar herstel van de relatie Hollandsche IJssel – Gouda.