Rondje Rijn-IJssel

Om de waterrecreatie in de regio te stimuleren voert de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Gemeente Gouda een onderzoek uit naar de mogelijkheden van een vaarroute van de Hollandsche IJssel naar de Oude Rijn en weer terug.

 

 

Het is de bedoeling dat er een vaarrondje via het centrum van Gouda, de Breevaart, Bodegraven, Oude Rijn en de Enkele of Dubbele Wiericke en de Hollandsche IJssel ontstaat. Dit rondje staat garant voor een hele dag varen met een fluisterbootje of kano waarbij cultuurhistorie, stad, streek, twee rivieren (Oude Rijn en Hollandsche IJssel) en polders elkaar afwisselen. Ons doel is dat de Havensluis onderdeel van dit rondje gaat uitmaken.

Gouda sterk aan de IJssel heeft een mogelijke variant voor het rondje uitgewerkt.  Voor een plattegrond met aantrekkelijke vaarroutes waaronder het Rondje Rijn-IJssel klik hier: Rondje Rijn-IJssel