Kansenkaart Hollandse IJssel

De samenwerkende gemeenten in regio Midden Holland hebben in 2016 het initiatief genomen om samen met publieke en private stakeholders een kansenkaart voor de Hollandse IJssel op te stellen. De kansenkaart vormt de basis van een eventueel uitvoeringsprogramma Hollandsche IJssel op het gebied van waterrecreatie en cultuurhistorie op en rondom de rivier. Op die kansenkaart staan inmiddels tientallen projecten waaronder de Havensluis en het IJsselfront bij de Veerstal.
Samen bereik je meer….. en om de realisatie van de kansenkaart te verhogen is 26 oktober j.l. besloten dat er een overkoepelende organisatie moet komen. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk maar daar zijn een 7-tal kwartiermakers over aan het nadenken. Later meer hierover.
Voor meer informatie klik op Kansenkaart Hollandsche IJssel