Wegverkeer en Cruiseschepen Veerstal


Wegverkeer

Het afgelopen halfjaar was als gevolg van de werkzaamheden in het kader van de dijkverbetering de Nieuwe Veerstal voor het doorgaande verkeer afgesloten. Gedurende die periode kon iedereen zien en ervaren wat de meerwaarde kan zijn van een autoluwe Nieuwe Veerstal  voor de historische binnenstad van Gouda. Iets waar wij voorstander van zijn, zie het onderwerp.“IJsselkade”.  Vanaf het moment dat vlak voor Koningsdag de weg weer werd vrijgegeven nam de drukte meteen weer toe.

Op alle mogelijke manieren blijven wij ons inzetten voor een verkeersluwe Nieuwe Veerstal en een herinrichting van de IJsselkade tot aangenaam verblijfsgebied. Zo zijn we er in geslaagd om dit in de mobiliteitsvisie te laten opnemen. Een visie is nog geen garantie dat de Nieuwe Veerstal inderdaad autoluw wordt. Er spelen ook andere belangen. Maar wij zijn  van mening dat de Zuidwestelijke Randweg niet voor niets is aangelegd. Nu maakt voornamelijk het verkeer van en naar de Krimpenerwaard er gebruik van maar deze weg is ook heel goed geschikt voor het Goudse verkeer van oost naar west en vice versa. We pleiten overigens niet voor volledige afsluiting van de Nieuwe Veerstal. De binnenstad moet voor bewoners en bedrijven toegankelijk blijven.

Cruiseschepen

Voor wie het nog niet is opgevallen, Gouda is in trek bij de cruisemaatschappijen waardoor met name in het voorjaar vaak meerdere cruiseschepen tegelijk aan de Veerstal liggen aangemeerd. Wij zij hier blij mee en pleiten voor extra aanlegmogelijkheden zoals de “Olevaerskade” . Meer cruiseboten passen ook in het streven van de gemeente om meer toeristen naar de stad te trekken.

Maar de toename heeft ook een keerzijde die snel door de gemeente moet worden opgelost. De schepen vol met opvarenden produceren veel afval. en wat je nu ziet is dat de afvalvoorziening voor schepen bij lange na niet toereikend is. Afgelopen week lag er meer afval naast de containers dan erin!

Daarnaast gebruiken die schepen elektriciteit maar door het ontbreken van een goede stroomvoorziening aan de wal produceren de schepen zelf hun stroom. Het gevolg hiervan zijn dreunende dieselgeneratoren, ook ’s nachts, met bijkomend geluid- en stankoverlast voor de omwonenden.

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en hier ligt een grote verantwoordelijkheid van de gemeente.

Zorg voor een betere wijze van afvoeren van afval door Cyclus! 

Zorg met de netbeheerder voor een oplossing voor een goede walstroomvoorziening! Op de Veerstal staat een trafohuis en op de kade staan al stroomkasten, dus zo moeilijk kan het niet zijn. 

Amsterdamse en Venetiaanse toestanden zullen we hier niet meemaken maar wil het gemeentebestuur het draagvlak om meer toeristen in de stad te krijgen behouden dan zal zij ook de verantwoordelijkheid voor de inwoners van de stad ter harte moeten nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *