Hoe hoog vliegen vleermuizen over de Hollandsche IJssel?

Hier weer een mooi verhaal met betrekking tot ‘onze’ rivier.
Transportbedrijf Stubbe heeft onlangs een stuk grond gekocht ten westen van de watertoren en de hoge bomen die er langs de oever stonden gerooid omdat daar regelmatig grote takken van afwaaiden. In Gouda geldt de 1 op 1 herplantplicht alleen voor het openbaar gebied. Desondanks vond de Omgevingsdienst Midden-Holland dat Stubbe bomen moest terugplanten vanwege het drukke vleermuizenverkeer ter plaatse. Bomen die precies zo hoog konden worden als de gerooide bomen. Dat vond het Wijkteam Korte Akkeren dan weer jammer omdat zo opnieuw vanaf de overzijde van de rivier het zicht zou verdwijnen op de mooie monumentale watertoren. Waren zulke hoge bomen echt nodig voor de vleermuizen?

Gelukkig wist Hans du Pré zich te herinneren dat Niels de Zwarte, een bewoner van de Korte Akkeren, werkzaam is bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en bovendien ook nog buitengewone belangstelling koestert voor vleermuizen. De goede man was bereid om met speciale meetapparatuur metingen te verrichten aan de oever ter hoogte van het Stubbe terrein en kwam tot de ontdekking dat er meerdere soorten vleermuizen foerageren boven de rivier. Daaronder ook vleermuizen van de Coenecoop meervleermuisvrouwtjes kolonie in Waddinxveen,  natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/coenecoop-kolonie.

Myotis dasycneme, Meervleermuis (Vilda/Yves Adams)

Hij adviseerde om te kiezen voor beplanting die voor luwte zorgt en die licht tegenhoudt vanaf de bedrijventerreinen langs de Schielands Hoge Zeedijk. Hoge beplanting is voor vleermuizen niet nodig. Die vliegen laag over de rivier. Beplanting die insecten aantrekt, heeft de voorkeur. Dus nu gaat Stubbe meidoornbomen planten. Die worden niet zo hoog dat ze het zicht op de watertoren ontnemen en bovendien trekken ze precies de insecten aan waar vleermuizen trek in hebben. Iedereen blij.

Wilt u meer weten over de bijzondere vleermuissoorten die geregistreerd zijn? Hieronder staat het boeiende rapport in z’n geheel.

Vleermuisdetectie langs Hollandsche IJssel door N. de Zwarte 15 aug. 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *