Jaagpad langs gekanaliseerde Hollandsche IJssel 500 meter verder Gouda in

In het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40 – 42 is een openbaar toegankelijke pad tussen de Hollandsche IJssel en Goejanverwelledijk opgenomen, wat de oever met jaagpad over zo’n 150 meter toegankelijk maakt. Dat stuk jaagpad is welliswaar doodlopend, maar in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) liggen er kansen om dit te verbinden met het jaagpad achter Sportpark De Uiterwaard. Het HDSR baggert de komende jaren de Hollandsche IJssel uit van de Goudse Waaiersluis tot aan Montfoort. Daarbij vervangt HDSR tevens een deel van de oevers. Het accent van de werkzaamheden bij Gouda ligt daarbij op recreatie.

Het  verbindende voetpad tussen dijk en oever biedt kansen om een verbinding te maken met het oeverpad achter sportpark De Uiterwaard. Hiermee wordt het Jaagpad, 500 meter verder het stedelijk groengebied van Gouda in, toegankelijk gemaakt. Voor allen die graag langs de rivier wandelen en vooral ook voor de inwoners van de Goudse wijk Goverwelle, met een groot tekort aan openbaar groen, is dit heel welkom.
Het verlengen van het Jaagpad 500 meter verder Gouda in brengt ook de mogelijkheid van het daadwerkelijk jagen over het jaagpad van een trekschuit met paarden onder de aandacht. Reederij de IJsel, die ook de rondvaarten door de Goudse grachten verzorgt, biedt dit momenteel al aan tussen Oudewater en Hekendorp.
Rederij de IJsel zou dit arrangement ook graag tussen Haastrecht en Gouda willen aanbieden vanwege het grotere aanbod van mensen die daar gebruik van kunnen maken. Bij het jaagpad tot Gouda ontbreekt echter de mogelijkheid om paarden te kunnen in- uitladen en op- aftuigen, bij voorkeur met een bescheiden parkeergelegenheid. Bij de Goverwellebrug is die mogelijkheid aanwezig maar tot zover reikt het jaagpad nu niet. De verlenging van het jaagpad kan dit dus dichterbij brengen.

Einde oeverpad achter de Jeu de boulevereniging op sportpark De Uiterwaard

Oeverstrook HDSR achter aannemersbedrijf van Ooijen gezien vanaf de Goverwellebrug

Oeverpad onder de Goverwellebrug door richting Waaiersluis.

Oeverstrook HDSR achter MARNA Hairclub en woonboot aan gemeentelijk terrein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *