7 maart Gouds Waterdebat

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Gouda ~sterk~ aan de IJssel in samenwerking met de overige leden van de Goudse Wateralliantie het Gouds Waterdebat. Met als gespreksleider Marjan Arenoe zullen lijsttrekkers of woordvoerders van de politieke partijen in dit debat uit de doeken doen hoe zij aankijken tegen zaken als het herstel van de historische doorvaart door Gouda, aanleg van een IJsselboulevard, herinrichting van het zuidelijke deel van de binnenstad, en de gevolgen van klimaatverandering. Ook is de vraag hoe we hiermee een economische impuls kunnen geven aan de stad Gouda. Download de uitnodiging

Het Gouds Waterdebat is op 7 maart 2018 in Museum Gouda.

Toegang gratis. Start om 19:30 uur Inloop vanaf 19:00 uur.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s?

Het zal u niet zijn ontgaan: op woensdag 21 maart aanstaande vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Spannende tijden, voor de mensen die kandidaat staan en ook voor ons. Want hoe gunstig zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor hetgeen wij voor ogen hebben: aanleg van de Havensluis en herinrichting van de Veerstal en omgeving tot aangenaam verblijfsgebied?

Het antwoord is kort maar krachtig: heel gunstig. De algehele lijn is dat de partijen er met elkaar en met andere overheden de schouders onder willen gaan zetten om te zorgen dat de verbinding van de Haven met de rivier de Hollandsche IJssel wordt hersteld door aanleg van een Havensluis. Het besef leeft, dat het monumentale karakter van de historische doorvaartroute door Gouda de stad op positieve wijze onderscheidt van andere steden. Om de economie, het toerisme en de recreatie te bevorderen heeft het zin daar beter gebruik van te maken dan nu gebeurt.

GoudAsfalt, het burgerinitiatief aan de overkant van de rivier, helpt mee om te komen tot nieuwe ideeën voor de aanleg van een toeristisch-recreatief brandpunt. De ene partij wil onderzoek naar de aanleg van een voet-fietsbrug over de IJssel om GoudAsfalt met de binnenstad te verbinden, een andere partij wil onderzoek naar de mogelijkheden om een deel van GoudAsfalt in te richten voor campers en als parkeerplaats. En een derde partij wil de kades langs singels en grachten parkeervrij houden. Allemaal bruikbare bouwstenen voor een plan om het zuidelijk deel van de binnenstad samen met GoudAsfalt om te toveren tot een aantrekkelijk verblijfsgebied en een prima uitvalsbasis voor recreatieve tochten.

De politieke partijen hebben ook verschillende plannen voor de noordelijke rivieroever waar wij blij van worden. Deze plannen beperken zich niet tot een herinrichting van de Veerstal. Diverse partijen geven aan dat het Sluiseiland ongeschikt is als containeroverslagpunt. En met genoegen nemen we kennis van het voorstel om een wandelverbinding te realiseren vanaf de binnenstad tot in Goverwelle.

Verder heeft men oog voor de kansen die er liggen als we samen met de overige gemeenten langs de Hollandsche IJssel de cultuurhistorische rijkdommen en de natuurwaarden beter gaan benutten. En er wordt gepleit voor een versteviging en verdere uitbreiding van het recreatieve waternetwerk in ons deel van Zuid-Holland.

Natuurlijk staan de partijen stil bij de bijzondere problemen die Gouda heeft als gevolg van de klimaatverandering, de lage ligging en de zakkende bodem. Gelukkig ziet men die opgave niet als een reden om onze plannen in de ijskast te zetten maar juist als een reden om slimme combinatieoplossingen te bedenken. Het opengraven van gedempte grachten leidt bijvoorbeeld tot meer waterbergingscapaciteit en herstelt tegelijkertijd de historische structuur van de binnenstad.

Wilt u meer weten over de teksten in de verschillende verkiezingsprogramma’s die voor ons van belang zijn? We hebben ze voor u verzameld en onder elkaar gezet. U treft ze aan onder het kopje “Politiek” in het hoofdmenu van deze website.