Gouda Waterstad op Zeeuws symposium

Marjo van Loon, senior beleidsadviseur van de gemeente Gouda, heeft onlangs in Zeeland een voordracht gehouden over de Goudse inspanningen om het water weer een belangrijke rol te geven in de stad.

wapenz1Marjo van Loon hield haar voordracht op 7 december 2012 in Middelburg tijdens het symposium ‘Waar eens water was’ van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en waterschap Scheldestromen. De beide organisatoren wilden op dit symposium een beeld geven van de kansen om ook in Zeeland water terug te brengen in steden en dorpen.

Water speelt in Zeeland een rol van betekenis in de bebouwde omgeving van veel steden en dorpen. Toch was daar vroeger meer water te vinden dan nu. Veel waterwegen zijn gedempt, soms nog vrij recent, omdat het water stonk of omdat men het verkeer en het parkeren de ruimte wilde bieden.

Inmiddels koestert men in tal van plaatsen de wens om eertijds gedempt water juist weer open te graven omdat men er voordelen van verwacht voor de waterhuishouding, de economie en het aanzien van stad of dorp. Opmerkelijk genoeg zijn dergelijke plannen in Zeeland echter nog nauwelijks gerealiseerd. De SCEZ vond het tijd voor een grondige bezinning, zeker omdat 2012 het Zeeuwse Jaar van het Water was. Daarom organiseerden zij samen met het waterschap Scheldestromen een themamiddag over de kansen om water terug te brengen.

Welke mogelijkheden en beperkingen, uitdagingen en randvoorwaarden er zijn om het water weer een prominente positie te geven in en om de stad, op plaatsen waar het eerder werd gedempt. Vanuit diverse invalshoeken werd de thematiek belicht door een zestal sprekers waaronder ‘onze’ Marjo van Loon. Zij vertelde over de ervaringen in het project Hollandse Waterstad dat vn 2004 tot 2009 in Gouda liep. In het project Leven met Water zijn verschillende voorbereidende onderzoeken gedaan voor realisatie van een aantal waterprojecten in de stad. Marjo gaf een toelichting op de werkwijze en de samenwerking tussen de verschillende partners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *