Komt tijd komt raad

Ruim twee maanden zijn sinds 19 maart voorbijgegaan zonder dat er een bestuursakkoord kwam en duidelijk werd, welke partijen er in Gouda een college gaan vormen. Gouda ~sterk~ aan de IJssel hoopt in elk geval op een coalitie die samen met ons de lobby voor aanleg van de Havensluis voortzet. Zodra er een college is, zullen we alle fracties uitnodigen om een raadsambassadeur voor te dragen en zullen we die raadsambassadeurs bijpraten want natuurlijk zitten we ondertussen niet stil. Ook voor deze raadsperiode hopen we, dat de raadambassadeurs ons in woord en daad terzijde willen staan. Op woensdag 2 april heeft de oprichting van de Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel plaatsgevonden. De stichting is notarieel bekrachtigd op 11 april, met een bestuur bestaande uit:

  • Gerard Overkamp – voorzitter
  • Han Breedveld – secretaris
  • Sebastiaan van der Laan – penningmeester
  • Anita Engbers
  • Paul Rietjens

De Stichting is met dit bestuur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels heeft het bestuur op 30 april z’n eerste bijeenkomst gehad in het Houtmanszaaltje aan de Punt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *