Raadsambassadeurs voor Gouda ~sterk~ aan de IJssel

Hoe is het nu, na de verkiezingen van maart 2014, met de raadsambassadeurs gesteld?

In de raadsperiode 2010-2014 was er sprake van een uniek samenwerkingsverband tussen gemeenteraadsleden en burgers, die allen herstel van de verbinding met de rivier de Hollandsche IJssel ambieerden zodat daardoor het zuidelijk deel van het historisch centrum van Gouda zou kunnen opleven.

Na de gemeenteraadsverkiezingen was Gouda een van de laatste gemeenten waar een college gevormd werd. Het bleef dus lange tijd spannend of het bestuursakkoord gunstig zou zijn voor de plannen van Gouda ~sterk~ aan de IJssel. Gelukkig was dat wel het geval. Het college steunt ons.

Charlotte Defesche portret nieuwChristiaan Quik portretWat kunnen de raadsambassadeurs dan nog betekenen? Twee gemeenteraadsleden – Charlotte Defesche van de VVD en Christiaan Quik van de Christenunie – hebben aangegeven dat zij dit met hun collega’s zullen bespreken. Wat ons betreft, is de hulp van de raad nog steeds welkom. Zo is het ons inmiddels duidelijk geworden dat de provincie een belangrijke rol speelt bij de toekenning van Europese subsidies. De Goudse fracties kunnen ons goed helpen om onze plannen bij de provinciale fracties onder de aandacht te brengen. Dat vergroot de kans dat we op Europese subsidies aanspraak kunnen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *