De watersnoodramp 1953 – 2012

Na de Watersnoodramp van 1953, toen de waterkering bij de Veerstal te laag was gebleken, is de Haven afgesloten van de rivier. Vervolgens is rakelings voor het Tolhuis langs de Nieuwe Veerstal aangelegd. Het water ín de stad verloor zijn betekenis en het sluizen- en grachtenstelsel raakte in verval.

Eind jaren tachtig waren er twee mensen, die zich dit aantrokken: Hans du Pré en de april jongstleden overleden Jaap Rebel. Beiden met een waterbouwkundige achtergrond en niet geboren en getogen in Gouda. Op hun wandelingen door het centrum raakten ze onder de indruk van het historische sluizen- en grachtenstelsel. Samen verbaasden ze zich erover dat de Gouwenaars het zo verwaarloosden: alsof men vergeten leek hoe bijzonder het was.

Hans en Jaap doken in de archieven voor onderzoek en langs die weg sloeg de vonk al gauw over op andere Gouwenaars met belangstelling voor de geschiedenis van de stad.

Begin jaren negentig startte het herstel met de restauratie van het Amsterdams Verlaat en de Crabethbrug, allebei in de buurt van het Bolwerk. Sinsdien is de oude hoofdvaarroute stukje bij beetje opgeknapt in de richting van de rivier. De meest recente mijlpaal betrof de Uiterste Brug. Het sluitstuk is het herstel van de verbinding met de rivier.

Dan schittert het water opnieuw in volle glorie en kan er ook weer door de stad gevaren worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *