Wat is dat toch voor een huisje daar bij de Haastrechtse brug?

Het lijkt op een elektriciteitshuisje. Maar waarom zit er dan zo’n zwembadtrap aan? Want water en elektriciteit dat gaat toch niet samen? Wij hebben het voor u uitgezocht: het is een getijdemeethuisje van Rijkswaterstaat. De Hollandsche IJssel staat namelijk in open verbinding met de Noordzee waardoor het een getijderivier is. De getijdewerking van eb en vloed van de Noordzee is tot bij Gouda zichtbaar. Het verschil tussen hoog en laag water kan bij Gouda in winter wel oplopen tot drie meter en in de zomer tot ongeveer twee meter. Dat verschil wordt veroorzaakt door de afvoer van regenwater uit Duitsland over de Lek, die niet constant is.

Voor de scheepvaart is het essentieel om te weten hoe hoog het water staat in de rivieren want dat bepaalt de doorvaarthoogte van de bruggen en de diepte van de rivier, wat voor volbeladen schepen van belang kan zijn. Rijkswaterstaat meet daarom continue en volautomatisch de waterstanden op verschillende punten in het land, zoals in dat huisje bij de Haastrechtsebrug. De zwembadtrap is waarschijnlijk bedoeld om de meetbuis vrij te kunnen maken van waterplanten of andere rommel.

Wil je meer van weten van de getijdewerking bij Gouda? Bijvoorbeeld hoe laat het morgen hoog en laag water is bij Gouda, kijk dan op de site www.getij.nl van Rijkswaterstaat. Rechts op de homepage staat een link naar getijvoorspellingen. Kies voor locatie: Gouda brug, dat is ons huisje bij de Haastrechtsebrug en klik haal getijinformatie op aan. In de grafiek kan je dan lezen hoe laat het laag en hoog water is. Door op de gele pijltjes naast de datum te klikken zijn de waterstanden tot een half jaar terug lezen en de voorspellingen tot over meer dan een jaar.

Let op! Laag en hoog water is wat anders dan eb en vloed. Dat is een wijd verbreid misverstand. Eb is de dalende beweging die het water maakt van hoog naar laag water; en vloed is de beweging van laag naar hoog water.

Op de site www.getij.nl is nog veel meer leerzaams te vinden. Bijvoorbeeld dat er op de Hollandsche IJssel ter hoogte van Goverwelle ook hoog en laag water voorkomt. Dat wordt veroorzaakt door de gemalen van de aanliggende polders die op de rivier lozen. Het verschil is niet zo indrukwekkend als bij de binnenstad van Gouda maar kan net genoeg zijn om onder die ene brug door te kunnen varen en niet te hoeven wachten tot die geopend wordt.

Wil je weten hoe hoog het verschil in de waterstanden is bij Goverwelle?  Ga dan terug naar de homepage en klik in de linkerbalk op actuele waterdata. Klik dan in de rechterbalk op waterstanden ten opzichte van NAP. Maak de kaart wat groter en klik dan op Haastrecht. Klik door naar de grafiek en zie toch nog zo’n twintig centimeter verschil, net genoeg om onder de brug door te varen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *