Waterambassadeur Arjan Versteeg

Ook Arjan Versteeg, raadsambassadeur voor Gouda ~sterk~ aan de IJssel en lid van de eenmansfractie van de SGP, zet zich in voor opening van de Havensluis; al heeft het heel wat voeten in de aarde gehad voordat hij van zijn steunfractie groen licht kreeg.

In 2009 werd door de fractie en het bestuur van de plaatselijke SGP geschreven aan het verkiezingsprogramma 2010. In dat programma stond een plan voor een fietspad onder de Burgemeester Van Reenensingel ter hoogte van de kruising met de Bloemendaalseweg. Dit zou wat ons betreft ten koste gaan van het herstel van de verbinding met de rivier en de opening van de Havensluis.

Toen daarna aan het begin van deze raadsperiode het college van de raad de opdracht kreeg om zich in te spannen om de Havensluis open te krijgen, heb ik ruimhartig daarmee ingestemd met de mededeling dat ik het met mijn steunfractie wel uit zou vechten. Wat is nu belangrijker: de Havensluis of een fietspad onder de Burgemeester Van Reenensingel? Dat ‘gevecht’ had en heeft als blijvend resultaat dat de fractie van de SGP zich inspant voor de opening van de Havensluis. Dat is ook de reden dat ik op verzoek van Gerard Overkamp ben toegetreden tot het corps van raadsambassadeurs voor Gouda ~sterk~ aan de IJssel.

Binnen onze fractie zijn wij er van overtuigd dat het openen van de sluis een positief effect kan hebben voor Gouda in zijn geheel en voor het Veerstalgebied en de binnenstad in het bijzonder. Ook het effect op de stedelijke economie is niet onbelangrijk. Wij hopen dat uiteindelijk het gewenste resultaat bereikt zal worden.

Arjan Versteeg, fractievoorzitter SGP Gouda

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *